release

[ri’li:s] ww = loslaten, bevrijden, vrijlaten

Release Osteopathie

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk.

Het eerste consult begint met een anamnese/vraaggesprek om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen. De osteopaat wil alles over de klacht en uw gezondheid weten. Daarna start het onderzoek waarbij het gehele lichaam onderzocht wordt op bewegingsverlies van bijna alle structuren van het lichaam, die mogelijk verband hebben met de klacht. De structuren met bewegingsverlies worden gemobiliseerd. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden osteopathie geheel of gedeeltelijk. Een consult van drie kwartier kost € 79,00
Osteopathie valt niet onder het eigen risico van uw verzekering!
Frank van de Ven is "osteopaat DO-MRO", geregistreerd bij het NRO en lid van het NVO.
In nederland behartigt de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, het NVO, de belangen van de osteopathie en geeft informatie over osteopathie op hun website. www.osteopathie.nl 
Het NRO, het onafhankelijke Nederlandse Register voor Osteopathie, zorgt voor registratie van afgestudeerde osteopaten en houdt toezicht op de (na)scholing en praktijkvoering van de osteopaten. Als een osteopaat aan alle examenverplichtingen heeft voldaan en aan de NRO gestelde eisen voldoet, krijgt hij/zij de titel "osteopaat DO-MRO". Dan pas vergoeden zorgverzekeraars de behandelingen.
Ook de belangen van de patiënt worden behartigd door het NRO. Klachten over de behandeling binnen de praktijk kunnen bij een klachtencommissie worden ingediend (telefoonnummer: 030-304 00 15). Het heeft natuurlijk de voorkeur dat een eventueel conflict allereerst met de betreffende osteopaat wordt besproken. Zie ook www.osteopathie-nro.nl 
Osteopathie wordt door bijna alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Opleidingen en scholing

 • 1993 - diploma Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg
 • 1997 - diploma Fysiotherapie, Hogeschool v. Utrecht
 • 2005 - diploma osteopathie, I.A.O. te Gent
Bij- en nascholing
 • 2005-2006 - cursus Geintegreerde Technieken volgens Frank de Bakker (I-V)
 • 2007-2009 - Osteopathie bij Kinderen (Panta Rhei)
 • 2010 - EHBO bij kinderen (Panta Rhei)
 • 2010 - Differetiaal Diagnostiek (Panta Rhei)
 • 2011 - Endocriene stoornissen en Osteopathie (panta Rhei)
 • 2012-2013 - Geïntegreerde Technieken volgens Frank de Bakker (I-V)
 • 2014 - Geïntegreerde Technieken (VI), osteopathie bij kinderen (Frank de Bakker)
 • 2015 - Voedingsleer en osteopathie (College Sutherland)
 • 2016 - Refresher Osteopathie bij kinderen II, III en VI (Panta Rhei)
 • 2017 - Osteopathie bij kinderen I,II (FICO)
 • 2018 - The Lymphatics met Raymond Perrin (Panta Rhei),  NVO congres 'Migraine'.

 • 2019 - Snijzaal (fasciae) met Arno Latester, Praktijk fasciae met Serge Paoletti,  NVO congres 'PDS',  EVOST(1) Max Girardin
 • 2020 - EVOST(2 en 3) Max Girardin

Copyright Release | Website: Van Dongen Design | Inloggen